เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ MEDIPRO SUPPLY
เมดิโปร ซัพพลายผู้จำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ทางการแพทย์หลากหลายประเภท และหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปลอดภัยกับผู้ใช้งาน และเราสามารถจัดทำเอกสารคุณลักษณะเฉพาะของสินค้า รวมถึงเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน